Kapat
i z a h e d a k a d e m i08.08.2022 tarihli Performans İtiraz Komisyonu Değerlendirme Toplantısında ;